ปฏิบัติธรรม

1. วัดธรรมมงคล 132 ถ.สุขุมวิท ซอย 101 ตรอกปุณณวิถี 20 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-311-1347, 02-332-4145, 02-741-7822
วิปัสสนาจารย์ พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) แนวการปฏิบัติ
แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ” สถานที่ปฏิบัติมีหลายแห่ง คือ
1. ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นห้องมุ้งลวด
2. ถ้ำวิปัสสนา (จำลอง)
3. ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ มี 80 ห้องพัก ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ
4. ห้องสำหรับทำสมาธิ
5. สถานปฏิบัติธรรม จ.เชียงราย
6. สำนักสงฆ์น้ำตกแม่กลาง
2. วัดอัมพวัน 53 หมู่ที่ 4 ถ.เอเชีย กม. 130 บ้านอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160 โทร. (036)599-381, (036)599-175 วิปัสสนาจารย์ พระธรรมสิงหบุราจารย์
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 บริกรรม "ยุบหนอ พองหนอ"
3. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 58/8 ถ.เพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-413-1706, 02-805-0790-4
วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน 4 เจริญสติอย่างต่อเนื่อง ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ สถานที่เป็นตึกทันใหม่ทันสมัยหลายหลัง โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา 8 วัน 7 คืน
4. สวนโมกขพลาราม
(วัดธารน้ำไหล)
68 หมู่ที่ 1 ต.เลเม็ด อ ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร. (077)431-576-7, (077)431-661-2
วิปัสสนาจารย์ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา
สวนโมกขพลารามมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือน
5. วัดป่าสุนันทวนาราม 110 หมู่ที่ 8 บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา เปิดอบรม “อานาปานสติภาวนา” แก่ผู้สนใจ ครั้งละ 9 วัน เปิดรับครั้งละ 100-150 คน เป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัด กินอาหารวันละ 1 มื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมายา โคตมี คุณดารณี บุญช่วย
โทร. 02-321-6320, 02-676-3453, 02-676-4323
6. วัดภูหล่น 9 บ้านภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
ปฐมวิปัสสนาจารย์ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
(วัดภูหล่น เป็นสถานที่หลวงปู่มั่นออกธุดงค์ครั้งแรกกับหลวงปู่เสาร์)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ” วัดนี้ค่อนข้างจะห่างจากตัวเมือง บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย และเงียบสงบ มีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนเขาไม่สูงนัก สามารถกางกลดอยู่ได้ มีโบสถ์บนเขาและมีกุฏิโดยรอบ บ้างก็ซ่อนอยู่ตามซอกเขา ที่นี่เหมาะกับผู้เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว ต้องการมาปฏิบัติขั้นอุกฤษฎ์
7. วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า หมู่ที่ 4 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ” วัดมีเนื้อที่ 840 ไร่ พื้นที่จรดเขตอุทยานป่าแนวเทือกเขาภูพาน
วัดอยู่บนเขาสูง แต่ก็มีบันไดขึ้นลงสะดวก มีลิงป่า และไก่ป่า ที่พัก มีที่พักเป็นกุฏิ (กุฏิละ 1 คน) หรือพักรวมบนศาลาก็ได้ เหมาะสำหรับผู้ต้องการมาปฏิบัติภาวนาขั้นอุกฤษฎ์
8. วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. (035)881-601-2, 081-853-5669 โทรสาร (035)881-603
วิปัสสนาจารย์ พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) แนวการปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดรู้ รูป-นาม
- บวชเนกขัมมภาวนา ในช่วงเทศกาลวันสำคัญของชาติ-ศาสนา และวันประเพณีไทย ปีละ 8 ครั้ง รับสมัครทั้งชาย-หญิง ไม่จำกัดจำนวน
- จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นระยะเวลา 9 วัน เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง รับสมัครเฉพาะผู้ที่สนใจจริงในการเจริญสติปัญญาเท่านั้น ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวนจำกัดรุ่นละ 35 ท่าน โดยต้องสมัครเข้าอบรมล่วงหน้า
- บวชเนกขัมมภาวนาถือศีล 8 ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน รับสมัครทั้งชาย-หญิง โดยมีพิธีบวชทุกๆ วัน เวลา 09.00 น.
- ถือศีลอุโบสถ พักค้างคืนที่วัดทุกวันพระตลอดปี
- อบรมปฏิบัติธรรมพิเศษให้กับคณะข้าราชการหรือเอกชนที่ขอเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่ม
- รับกุลบุตรที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตั้งใจจะบวชเป็นภิกษุสามเณรเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรม
9. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต หมู่ที่ 1 สี่แยกหินกอง บนเขาเทพพนมยงค์ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. (036)379-428, (036)305-239
วิปัสสนาจารย์ พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) แนวการปฏิบัติ เน้นให้ผู้ฝึกมีสติรู้ในอิริยาบท ภาวนาเจริญสติกำหนดในกายตน-จิตตน มองทุกอย่างให้เห็นว่าศีลอยู่ตรงไหน ศีลคืออะไร สมาธิจิตคืออะไร จิตสงบอย่างไร เป็นปัจจัตตัง เป็นจุดที่ต้องหาเหตุ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์, วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ จะมีการจัดอบรมภาวนา ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน บวชชีพราหมณ์ บวชเนกขัมมะ (ศีล 8)
ปัจจุบัน สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต มีวัดสาขาอีก 2 แห่งคือ
(ก) วัดป่าสว่างวีรวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต) บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม กิ่ง อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190
เจ้าหน้าที่ : แม่ชีแวว โทร. 081-600-0848
(ข) สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เจ้าหน้าที่ : แม่ชีนลินรัตน์ โทร. 089-777-1625
สาขาปากช่องนี้ มีเนื้อที่ 200 กว่าไร่ บรรยากาศเหมือนรีสอร์ท อากาศเย็นสบาย ร่มรื่น สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นยิ่งนัก โดยเราอาจเลือกปฏิบัติบนศาลาร่วมกับหมู่คณะ หรือเลือกปฏิบัติแบบเข้ม-เข้ากรรมฐาน ปิดวาจา พักในกุฏิ ก็ได้ นอกจากนี้แล้ว สาขานี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดอบรมปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะจัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าราชการตำรวจ-ทหาร และข้าราชการฝ่ายปกครอง เช่น โครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ฯลฯ