บทสวดมนต์

                            รายชื่อบทสวดมนต์
กดดาวน์โหลด
1. พระคาถาชินบัญชร
2. บทสวดมนต์ล้านนา
3. คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
4. พุทธชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)
5. บทแผ่เมตตา
6. บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
7. บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น