หนังสือธรรมะ

 

พระไตรปิฏกสิ่งที่ชาวพุทธควรรู้

 

 

ดาวโหลด

 

 

จัดส่ง

  พระไตรปิฎก คือคัมภีร์ที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือ พระธรรมวินัย สถิตอยู่ คำว่าติปิฏก ในภาษาบาลีแปลว่า "ตระกล้า 3 ใบ (ที่บรรจุคำสอน)" หมายถึงหลักคำสอนหมวดใหญ่ 3 หมวด....

 

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา

 

 

ดาวโหลด

 

 

จัดส่ง

  มีผู้ถามดิฉันเสมอ ทำไมจึงสนใจศึกษาธรรม ดิฉันคิดว่าคงเพราะสะสมมาที่จะสนใจ ทำใหเตอนเด็กมักจะตามคุณยายสองท่านไปที่วัดบุญเสมอ ทั้งๆ ที่ไม่มีพี่น้องคนอื่นไปด้วย......

 

ธรรมโอวาท ตอน ทรัพย์ภายใน

 

 

ดาวโหลด

 

 

จัดส่ง

 

 

"กายวาจาที่จะเป็นปกติได้ ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นประธาน ใจเป็นผู้บังคับบัญชากายวาจา ให้กระทำ" ......

 

สุขทุกข์อยู่ที่ใจ

 

 

ดาวโหลด

 

 

จัดส่ง

 

 

"ความสุข คิอ ความสุขกายสบายใจ สมได้ในพุทธภาษิตว่า จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่เรารักษาแล้วย่อมได้รับความสุข หรือทรมานแล้วได้รับความสุข หรือ นัตถิ สันติ ปะระมัง สุขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี" ......

 

วิปัสนาภูมิ

 

 

ดาวโหลด

 

 

จัดส่ง

 

 

วิปัสสนาภมูื คืออะไร ตามธรรมดาการกระทำงานใดๆ ก็ต้องมีสถานที่ที่ทำงาน หรือ การจะเพาะ ปลูก พืชพันะุ์ ธัญญาหารใดๆ นั้น ก็ต้องมีพื้นที่เพาะปลูก ......
หน้า| 1 | 2 | 3